Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 31. 05. 2018!!!

FITNESS WOD ''LAST DAY OF SPRING..

THAT'S MEAN..SUMMER!

So..LUCKY DAY! BLACKJACK DAY!
FOR TOME: 21 Thrusters, 21 burpees, 21 front squat,
21 STOH, 21 Sit ups, 21 box jumps, 21 swings,
21 pull ups, 21 OH lunges, 21 HSPU

INTRO WODFOR TIME:

21-15-9 Deadlift, HR push ups, Ring row,
*btw every rnd 5o battle ropes

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30. 05. 2018!!!

FITNESS WOD5RFT:
21 burpees, 14 pull ups, 7 Hang snatch,
14 HR push ups, 21 DU.

INTRO WODAMRAP 14:
10 thrusters, 15 box jumps, 200m run with
sandbang or with a plate

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 29. 05. 2018!!!

FITNESS WODFOR TIME:
15-12-9 Thrusters, T2b    -rest 1'-
21-15-9 wall ball, k2e      -rest 1'-
30-20-10  Air squat, sit ups  -rest 1'-
400m run
INTRO WOD4RFT:
11 burpees, 22 push ups, 33 sit ups, 44 air squat,
150m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25. 05. 2018!!!

FITNESS +INTRO TEAM WOD (In team of  3)
FOR TIME: #P1--> 120 front squat
                                 100 clean (INTRO--> swings)
                                  80 burpee pull up
                                  60 STOH
                                  40 push ups
                                  20 rope climbs

* Switch stations every 2nd min since they do 10 sychronized partners squats
#P2--> tire flip (for MAX meters)
#P3-->''Ladder'' 3-6-3-12-15
Sit ups V-ups.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24. 05. 2018!!!

FITNESS WODFOR TIME:
100 DU, 80 wall ball, 60 burpees, 40 db snatches,
20 HSPU, 40 db snatches, 60 burpees, 80 wall ball, 100 DU

INTRO WOD
EMOM 15:
min. 1: 15 STOH  min. 2: 10 Front squat
min. 3: 5 x 20m shuttle sprints

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23. 05. 2018!!!

FITNESS WOD5RFT:
10 box jump, 10 Hang squat snatch,
10 HSPU, 20 Sit ups,

INTRO WODFOR TIME:
21-15-9 burpees, swings, box jumps,
250m run btw rnds

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22. 05. 2018!!!

FITNESS WOD AMRAP 6 x 2:

6 deadlift, 12 HR push ups, 8 box jumps,
16 T2b

INTRO WOD AMRAP 6 x 2:

7 burpees, 14 kb SDHP, 14 Squat jump, 7 k2c

Website Privacy Policy

Effective date: May 20, 2018 ​ This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit www.catescfxanthi.gr (the “Site”). Please note that this Privacy Policy applies only to the Site and not to the Android and iOS applications. ​ PERSONAL INFORMATION WE COLLECT Our Site follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information. ​ Like any other website, our Site uses also 'cook…

Γιατί πρέπει να δοκιμάσετε;

Εικόνα
Μην βιαστείτε πάντως να σκεφτείτε "Αυτό Ακούγεται πολύ σκληρό για μένα".
Τα προγράμματα μπορεί να έχουν, σε γενικές γραμμές, την ίδια δομή, όμως μπορεί να υπάρξει τεράστια διαφοροποίηση σε σχέση με το βαθμό δυσκολίας τους.


Πάντα προσαρμόζονται στον ασκούμενο, στις δυνατότητες και τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του.
Αν θέλετε και εσείς να δείτε το σώμα σας πραγματικά να αλλάζει, αν θέλετε να σταματήσετε να θεωρείτε τη γυμναστική βαρετή και κυρίως, αν θέλετε να βρεθείτε στην καλύτερη φυσική κατάσταση που υπήρξατε ποτέ.

Τι είναι τελικά;

Εικόνα
Το Functional Training είναι ένα άθλημα και όχι απλά ένα σύστημα προπόνησης.


Το αγώνισμα του αποτελείται ουσιαστικά από ασκήσεις της ολυμπιακής άρσης βαρών, της ενόργανης γυμναστικής, του power lifting, του στίβου, της κωπηλασίας και πολλών άλλων πολυαρθριτικών ασκήσεων, οι οποίες επιλέγονται εντελώς τυχαία και εκτελούνται με βασικό ανταγωνιστή τον χρόνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 21. 05. 2018!!!

FITNESS WODFOR TIME:
Buy in 400m run, then ''Ladder''
1-2-3.....9-10-9-8....3-2-1
squat clean, V-ups, HR push ups, burpee over bar,
cash out, 400m run.

INTRO WOD 3RFT:
400m run, 25 air squat, 25 push ups, 25 walking lunges,
25 ring row.

Η φιλοσοφία πίσω από το fitness

Εικόνα
Η άποψη για τον ορισμό του όρου fitness και για το ποιός...
μπορεί να χαρακτηριστεί fit, σχετίζεται άμεσα με τα δέκα χαρακτηριστικά που ορίζουν το επίπεδο της φυσικής κατάστασης:
Ακρίβεια (Accuracy),
Ισορροπία (Balance),
Συντονισμός (Coordination),
Ευλυγισία (Flexibility),
Ευκαμψία (Agility),
Αντοχή (Stamina),
Καρδιοαναπνευσική Αντοχή (Cardiovascular Endurance),
Ταχύτητα (Speed),
Ισχύς (Power),
και Δύναμη (Strength).
Έτσι fit θεωρείται το άτομο που έχει καλλιεργήσει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 05. 2018!!!

FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
FT:20 alt rnds of: #P1-->8 power snatch
                                         12 T2b
#P2-->Farmers walk (kept kbs or canisters)
*Every time switch stations, 4 partner pistols

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 125 swings
                     100 goblet squat
                      75 push ups
                     50 alt kb thrusters
                      25 wall climb                                    *one athlete work at a time

*Every 3rd min. 6 burpee over partner (3 each)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 05. 2018!!!

FITNESS WODAMRAP 20:

50 Sit ups, 50 swings, 25 P. clean, 25 box jump

INTRO WODAMRAP 8:

20 back squat, 100m run, 20 push press, 100m run
-rest 2'- AMRAP 8:

20 Ring row, 100m run, 20 mount. climb, 100m run,
20 k2c, 100m run

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16. 05. 2018!!!

FITNESS WOD FOR TIME:

 21-15-9 Alt. kb thrusters, goblet squat
18-12-6 squat clean, 200m run
12-9-6 power snatch, swings, alt pistols

INTRO WODFOR TIME:

400m run, 21 SDHP, 21 ring row
400m run, 15 front squat, 15 HR push ups
400m run, 9 thrusters, 9 burpee over bar

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15. 05. 2018!!!

FITNESS WODAMRAP 7:

21-15-9 kcal row  or bike, swings
-rest 1' - AMRAP 7:
21-15-9 DU, kb hang clean, kb sit ups

INTRO WOD  EMOM 15:
1. 10 Wall ball, 2 burpees, 2. 10 wall ball 10 lunges,
3. 10 wall ball, 5 push ups, 4. 10 wall ball, 10 k2c
5. 10 wall ball, 10 ring row

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14. 05. 2018!!!

FITNESS WODFOR TIME:
Buy in: 15 burpee over bar , then 4 Rnds of:
11 jerk , 22 T2b, 33 sit ups
Cash out: 15 burpee over bar

INTRO WODAMRAP 14:
10 burpee, 15 box jump, 10 db thrusters,
15 (one db) sit ups, 50m run with db

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 05. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 3)

AMRAP 20: Switch stations every 2 min
#P1-->''Ladder''  1,1/2,2/3,3/.. deadlift, burpee over bar
#P2-->Run for distance (100m run=2 reps)
#P3-->
Battle rope

*Every time switch stations 10 partner sit ups
*SCORE + Max ''step'' of the ladder reps +
reps distance of run.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 05. 2018!!!

FITNESS WODFOR TIME:
50 Swings, 40 dumbell burpees, 30 db hang
clean & jerk (5 alternating), 40 db thrusters,
50 swings.
INTRO WODFOR TIME:
50 walking lunges, 40 sit ups, 30 Thrusters,
40 ring row, 50 jump squats, 200 sprint!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09. 05. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD10RFT: 100m run, 12 T2b, 8 push press INTRO WODAMRAP 1 2:
12 box jumps, 6 thrusters, 6 burpee over bar