ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12. 07. 2018!!!FITNESS WOD FOR TIME:

21-15-9 Pull ups, Hang clean & jerk (25kg w- 40kg M),
deadlift (50 kg- 100kg),HSPU

INTRO WOD AMRAP 14:

Cash in   800m run, 30 wall ball,
remaining time, ''Ladder'' 2,3,4... k2c/k2e,
10 swings, 2,3,4... thrusters

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 14. 09. 2018!!!