Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 31. 10. 2018!!!

Εικόνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30. 10. 2018!!!

Εικόνα
FTNESS WOD5RFT:
5 Hang power snatch, 10 OHS,
15 kcal row/ 12 kcal bike/ 10 burpee over bar/
100 DU/ 100 Climbers (alt. movements in each rnd)

INTRO WODE 3MOM 12:
200m run, 20 alt. db snatches, 15 k2c/ T2b ,
10 one db OH lunges (5 each side) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 29. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD In 14' min running clock:
Complete 100 burpees then remaining time Amrap:
14 wall ball
14 swings
14 box jumps

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS TEAM WOD (In teams of 2)
AMRAP 16:
# P1--> 9 H P. Clean, 6 Front sq. 3 STOH
as
# P2--> Complete as many reps as he/she can of burpees!
*P1  determines the change * every 2nd min 50m run both

INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME: 200 Ring row, 100 cal row
200 wall ball , 100 sit ups
*one athlete work at a time  in any way you want to change

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 25. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3 Rnds for MAX REPS
1' min each station.
1. Calories row
2. Dumbbell snatches
3. Double unders
4. Toes to bar
5. REST minute

INTRO WODFOR TIME:
30 burpee over bar
200m run
20 front squat
200m run
10 wall climb
200m run
20 front squat
200m run
30 burpee over bar


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 24. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO  WOD ''DEATH BY WEIGHTED SIT UPS (PARTA)
with a running clock perform
3 sit ups the first  30'' sec . 4 sit ups the  second 30''  sec
5 sit ups the thrird..continiuing until  failure
*INTRO --> Can do the wod with no weight
when the clock hits 8:00 begin PART B
FOR TIME: 100 Swings (INTRO--> Russian swing)
every time you break perform 5 ground to over head (kb)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 23. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD
AMRAP 4:
10 Box jump, 20 T2b, 30 STOH
-rest 1'-
AMRAP 6:
10 Box jump, 20 T2b, 30 STOH, 40 Swings, 50 DU.
-rest 1'-
FOR TIME:
50 Deadlift

INTRO WOD
2x AMRAP 6:
10 HR push ups
10 goblet squat (db)
10 ring row
10 alt. db thrusters
-rest 2' min btw amraps- 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 22. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD 3RFT:
60 Wall ball
50 DU
40 Hang snatches
30 Burpee over bar

INTRO WOD3RFT:
200m run
10 thrusters
10 pull ups (use band)
30 plate sit ups
*every 2nd min. 3 burpees    (time cup for both 15 min.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 19. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 4)
FOR TIME:
#P1--> 6 Bear complex
#P2--> 150m Run
#P3--> 9 Wall ball + 9 T2b
#P4--> Amrap sit ups

*Every time all athletes complete the exercises at the station they are, they must do 1 rope climp alt. reps each & then switch stations. WINS the team who does first 100 rope climb!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18. 10. 2018!!!

FITNESS + INTRO WODEMOM 16:
min.1   5 (tries) bar MU ( intro wall climb)
min.2    10 Hang power clean
min.3    10 HSPU (Elite--> strict or defisit)
                               Intro--> HR push ups or with feet in the box
min.4   10 kcal row or bike

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 17. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD4RFT:
10 back rack lunges, 15 push press,
20 alt. db snatch, 25 db sit ups, 30 DU
*  every 2nd min. 6 burpee over bar

INTRO WODAMRAP 12:
12 box jumps, 9 burpees, 12 ring row,
9 T2b, 12 alt kb thrusters, 9 kb SDHP

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 16. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 2RFT:

40 swings
30 box jumps
40 thrusters
30 push ups (ELITE--> HSPU)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 15. 10. 2018!!!

Εικόνα
FITNESS WOD AMRAP 12:
50 DU
15 Power clean
50 DU
15 T2b

-rest 1'- AMRAP 4:  30' sec V ups
___________________

INTRO WODAMRAP 14:  10 (unbroken) wall ball
50 jump ropes
10 TTR
50m farmer's walk


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 12. 10. 2018!!!

FITNESS + INTRO TEAM WOD (In teams of 2)
FOR TIME:
100 DU (in sets of 50 reps)
75 Clean & jerk (50%) / switch at any time
50 Pull ups / switch at any time
25 Burpees / switch at any time

Then:
800m relage run (change every 100m)

Finally,
8 alt. rounds of:
5 Wall ball
3 HSPU (6 HR push ups)
1 Clean (70%)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 11. 10. 2018!!!

FITNESS WOD6RFT:
9 OHS
9 Thrusters
9 burpee over bar
100m run.

INTRO WODAMARAP 12:
''Ladder'' 2 thrusters, 2 burpee over bar, 20 battle rope,
4 thrusters, 4 burpee over bar, 20 battle rope,
6 thrusters, 6 burpee over bar, 20 battle rope..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 10. 10. 2018!!!

FITNESS WODFOR TIME:
21 Squat snatch  (50%) 42 push ups
15 squat  snatch  (60%) 30 HR push ups
9 squat snatch     (70%) 18 HSPU

INTRO WODFOR TIME:
30-20-10 Push ups, swings,
walk lunges, T2b/ TTR/ K2c


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 09. 10. 2018!!!

FITNESS WOD2RFT:
400m run or bike, 22 swings
300m         -//-     , 22 box jumps
200m        -//-      , 22 burpees
100m        -//-      , 22 sit ups

INTRO WOD3RFT:
400m run, 20 wall ball, 15 burpee over ball,
10 med. sit ups

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 08. 10. 2018!!!

FITNESS WODAMRAP 12:
Run 500m,
-remaing time of amrap:
10 pull up (7 strict)
10 alt pistols
10 db burpee-box step over

INTRO WODAMRAP 12:
10 Swings
10 kb sit ups
10 one kb deadlift (5 each arm)
20 mountain climbers

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 05. 10. 2018!!!

FITNESS + INTRO TEAM WOD  (In teams of 2)
AMRAP 8: Alternate rounds of:
4 Power snatch (INTRO --> Thrusters)
6 jump over box
Then,
50 partner sit ups
Finally,
FOR TIME: 10 alternate rnds of:
12 wall ball
100m run with med ball

*one athlete works at time           
(total cap. 20')

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 03. 10. 2018!!!

FITNESS WOD2RFT:
60 db snatches
50 DU
40 wall ball
30 swings
20 burpees
______________

INTRO WOD 3Rnds
- 45'' sec work / 15'' sec REST -
Ring support (hold)
Row for kcal
Chin over bar hold
DeadliftsΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 02. 10. 2018!!!

FITNESS WOD
AMRAP 8:
''Ladder'' 1,2,3... - Clusters
* 20 DU (btw each set)
-rest 2'-
FOR TIME:
200m farmer's carry
10 right arm db push press
10 left arm db push press
20 db to chest squat
30 db sit ups
_________________________

INTRO WODFOR TIME:
Buy in, 30 burpees,
then,
3 Rnds of:
10 ring row
10 push press
10 front squat
10 front rack lunges,
then,
Cash out, 30 burpees.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 01. 10. 2018!!!

FITNESS WOD
AMRAP 14:
200m run
12 T2b
8 thrusters
12 front rack lunges

INTRO WOD
AMRAP 7x2: -rest btw amraps 1' m-
''Ladder'' 10, 20, 30 / 12, 22, 30 / 14, 24, 30...
K2c
Air squat
Jump ropes