Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 30. 08. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO TEAM  WOD 
strength AMRAP 20: #P1 100m run
                                    (10 unbroken) Thrusters
as #P2-->as many reps as possible burpee over box
*Switch stations when #P1 complete 1 round
!WHEN each team complete 100 thrusters
continue remaining time doing as many
sychronized sit ups as possible

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 29. 08. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD
2 Rnds of: 40 cal row
40 db snatch , 20 db squat,
20 pull up (for FITNESS)
or 20 ring row (for INTRO)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 28. 08. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS WOD3RFT:
400m run, 15 Hang power clean, 9 pull up
INTRO WOD4RFT:
200m run, 15 burpee jump over box

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 27. 08. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
AMRAP 12:  10 T2b/ K2e/k2c
15 wall ball
25 DU/ 50 singles

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WOD ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 26. 08. 2019!!!

Εικόνα
FITNESS + INTRO WOD 
3 Rnds - AMARAP 4  each
1. 30 cal row or bike - rem. time thrusters
2. 400m Run - rem time kb SDHP
3. 30 Cal Row  or bike - rem time swings
-rest btw rnds 1' min.